Graselovy stezky v okolí Slavonic

Graselovy stezky vedou po obou stranách rakousko - česko hranice, územím mezi rakouským Raabsem a Kautzenem a mezi českou Novou Bystřicí a Novými Syrovicemi.

Tato oblast se nachází 15 - 20 km od našich penzionů v Chlumu u Třeboně.

 

Tvoří sedm výletních okruhů kolem obcí a měst.

 • Raabs ( 10,5 km)
  • Graselova stezka v okolí Raabs opisuje sympatickou osmičku, klikatí se kolem potoka Seebsbach. Vede převážně lesem.
  • K nějvětším zajímavostem na stezce patří přírodní scenerie kolem potoka, zámek Drosiedl.

 

 • Karlstein ( 34,5 km)
  • Graselova stezka Karlstein vede kolem Dyje po loukách a pastvinách, lužními lesy.
  • K nějvětším zajímavostem na stezce patří především krása řeky Dyje, jejíž meandry stezka kopíruje, přírodní park Dobersberg, zaniklá osada Hard, bylinková zahrada faráře Weidingera.

 

 • Dobersberg ( 46 km)
  • Nejdelší Graselova stezka vede okolím Dobersbergu.  Lesními cestami, kolem luk a pastvin, kde se  otevírají výhledy do krajiny. Rakouská krajina nabízí, díky jinému historickému vývoji země, odlišnou tvář. Je zabydlená, drobně zemědělsky využívaná.
  • K nějvětším zajímavostem na stezce patří opevněný kostel v Kleinzwettl, místo Škorpióna u Almu.

 

 • Slavonice (23 km)
  • nejstarší Graselova stezka vede ze Slavonic přes Český Rudolec do Dolního Bolíkova, odkud se výletní okruh uzavře cestou vlakem do Slavonic. Prochází hlubokými lesy, alejemi starobylých cest, údolím Bolíkovského potoka. Často po zaniklých a znovu objevovaných pěšinách.
  • K nějvětším zajímavostem na stezce patří Graselova sluj, vodní pila Penikov, Psí hřbitov, Francouzský kámen, chátrající zámek v Českém Rudolci a zaniklé železářské hutě v Dolním Bolíkově.

 

 • Český Rudolec (9 km)
  • Z Českého Rudolce vychází Graselova stezka na návsi od kostela sv. Jana Křtitele. Vede po silnici na Jindřichův Hradec, za Rudoleckým rybníkem odbočuje vlevo, po silnici na Radíkov. Po 1 km odbočuje stezka na kraji lesa, vpravo, na lesní cestu, po ní dojdeme do Horního Radíkova. Za obcí v lese se nachází místo zvané Kutiště. Zde jsou patrné stopy těžby stříbra. Stezka vede dál k Hornoradíkovskému potoku, nad kterým se tyčí žulové skalní město, Filipovy kameny. Přes kopec skalka – lidově Kofrštán (Kupferstein -NJ -měděný kámen) vede stezka do Radíkova, kterým prochází k rybníkům horní a dolní hamr. Pod Radíkovem se stezka napojuje na červenou turistickou značku, po které se výletní okruh uzavírá zpět do Českého Rudolce. Stezka je značena žlutým terčem orámovaným bílým písmenem „G“.
  • K nějvětším zajímavostem na stezce patří stopy těžby stříbra v místě zvaném Kutiště a žulové skalní město, Filipovy kameny.Pod nimi se ztrácí Hornoradíkovský potok, jehož bublání je slyšet v rozsedlinách.

 

 • Vratěnín (7 km)
  • Graselova stezka okolím Vratěnína vede územím bývalého uzavřeného hraničního pásma, polními cestami a lesem. 
  • K nějvětším zajímavostem na stezce patří stará mlýnská cesta údolím Dyje, přírodní rezervace Bílý kříž s romantickou vyhlídkou na skále nad Dyjí, a Zlatá studánka.

 

 • Nové Syrovice (10 km)
  • Novosyrovická stezka vede z obce, která je rodištěm J. G. Grasela, rovinatou krajinou, přírodní rezervací Habrová seč.
  • K nějvětším zajímavostem na stezce patří právě krása habrového lesa (a to zejména na podzim) a v ní drobné stavby - obelisk Špice, lovecký letohrádek Lusthaus, a rotunda Sybila.

 

 • Nová Bystřice (29 km)
  • Stezka v Nové Bystřici, obchází město po hřebenech okolních kopců – po loukách, mezích, lesem.
  • K nějvětším zajímavostem na stezce patří přírodní rezervace Blanko, skalní útvar Hradiště, židovský hřbitov – ležící nedaleko stezky, Klášter a v neposlední řadě dráha Jindřichohradecké úzkokolejky, která může být příjemným zpestřením i zkrácením výletu

 

 • Dobersberg ( 22 km)
  • Nejdelší Graselova stezka vede okolím Dobersbergu.  Lesními cestami, kolem luk a pastvin, kde se  otevírají výhledy do krajiny. Rakouská krajina nabízí, díky jinému historickému vývoji země, odlišnou tvář. Je zabydlená, drobně zemědělsky využívaná.
  • K nějvětším zajímavostem na stezce patří opevněný kostel v Kleinzwettl, místo Škorpióna u Almu.

 

 

Prohlídky s průvodcem

Prohlídky a vycházky s místními průvodci, kteří Vám odhalí skrytá tajemství. Zpřístupnění uzavřených kostelů, výklad historie míst včetně ukázek dobových map, plánů a fotografií, pověsti a příběhy.

Prohlídky probíhají v době letních prázdnin, v měsících červenec a srpen.

Slavonicemi s Graslovou milou

- průvodkyně "Grázlova milá" Vás při procházce centrem města Slavonice seznámí s Johanem Georgem Graselem, se zajímavostmi jeho loupežného života ve městě a okolí.

Témata a trasy prohlídek jsou odlišné, podle toho, která ze tří průvodkyň se Vám bude věnovat. Prohlídky probíhá denně, mimo pondělí, vždy ve 14 hodin u Návštěvnického centra, délka prohlídky 40 - 50 minut.

Po Graselově stezce ze Slavonic do Maříže

- s průvodcem objevíte neznámou pěší stezku, prohlédnete si dobové fotografie zaniklé železnice, vyslechnete příběhy hraničního pásma - železné opony. Součástí vycházky je i piknik na vyhlídce nad Maříží s ochutnávkou místních pochutin.

Délka trasy je 2 km, průvodce Vás doprovodí do Maříže, kde můžete využít další nabídky služeb - karamické dílny, reastaurace, Mařížský park, atp., nebo si domluvit s průvodcem odvoz z Maříže do Slavonic.

Vycházka začíná každé pondělí v 9 hodin, od vlakového nádraží ve Slavonicích. Vstupné 60,- Kč, děti 6 - 15 let 30,- Kč, délka programu 1,5 - 2 hodiny.

Kontakt:

Návštěvnické centrum Graselových stezek, nám. Míru (dolní) 465, 37881 Slavonice

telefon: pevná linka: 384 493 884

Virtuální prohlídka Slavonicemi

 

 

kontakty

 

REZERVUJTE SI UBYTOVÁNÍ

_____________________________

 

 

  

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout